Markedsplass og stand

Sandvika Storsenter leier ut markedsplasser til profesjonelle aktører. Og låner også ut standplasser til frivillige, idrettslag og veldedige organisasjoner.

Leie av markedsplass

Ønsker du å leie markedsplass inne på senteret eller annonsere på digitale skjermer, ta kontakt med Clear Channel Norway for informasjon/tilbud:

Merk hvilket senter, hvilken periode og hvilken aktivitet forespørselen gjelder.

Priser på leie av markedsplass

Se nettsidene til Clear Channel for priser.

If you are interested in hiring a promotion area or advertise on digital screens at Sandvika Storsenter, please contact Clear Channel Norway for more information and an offer:

In your request please specify name of the shopping centre, period of time, and type of activity.

Standplass for frivillige, idrettslag og veldedige organisasjoner

Sandvika Storsenter låner ut standplasser til frivillige, idrettslag og veldedige organisasjoner. Disse standplassene er lokalisert i rullebåndlobbyene inn fra P3 og P4 Stortorget i Gammel del.

Sandvika Storsenter er en politisk nøytral aktør. Lån av standplasser til politiske partier eller organisasjoner tillates derfor kun i den siste delen av valgkampen i forbindelse med Stortings- eller kommunevalg.

Søk om å låne standplass

For lån av disse standplassene, kontakt Sandvika Storsenter v/Kjersti på e-post kjersti.brundtland.stople@olavthon.no

Krav til standen:

  • Standen skal til enhver tid være ryddig.
  • Kasser, handlevogner, søppel og lignende skal ikke stå rundt standen.
  • Det er ikke anledning til å dele ut flyers.
  • Standen skal være stille. Bruk av mikrofon, høyttaler, musikk og lignende er ikke tillatt.
  • Representantene har ikke anledning til å «følge etter» kunden, men kun være tilgjengelig for dem.