Markedsplass og stand

Sandvika Storsenter leier ut markedsplasser til profesjonelle aktører. Og låner også ut standplasser til frivillige, idrettslag og veldedige organisasjoner.

Leie av markedsplass

Ønsker du å leie markedsplass inne på senteret eller annonsere på digitale skjermer, ta kontakt med Clear Channel Norway for informasjon/tilbud:

Merk hvilket senter, hvilken periode og hvilken aktivitet forespørselen gjelder.

Priser på leie av markedsplass

Se nettsidene til Clear Channel for priser.

If you are interested in hiring a promotion area or advertise on digital screens at Sandvika Storsenter, please contact Clear Channel Norway for more information and an offer:

In your request please specify name of the shopping centre, period of time, and type of activity.

Krav til standen

  • Standen skal til enhver tid være ryddig
  • Kasser, handlevogner, søppel og lignende skal ikke stå rundt standen
  • Det er ikke anledning til å dele ut flyers
  • Standen skal være stille. Bruk av mikrofon, høyttaler, musikk og lignende er ikke tillatt
  • Representantene har ikke anledning til å «følge etter» kunden, men kun være tilgjengelig for dem