Lokalmiljøet

Sandvika Storsenter bidrar til ulike formål og aktiviteter i lokalmiljøet. Sandvika Storsenter er både en møteplass og en destinasjon for shopping.

Ungt Entreprenørskap

Entreprenørskap er selve kjernen i Olav Thon Gruppen som Sandvika Storsenter eies av. Ungt Entreprenørskap Akershus sin ambisjon er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet.

Samarbeidet gir stort engasjement og ikke minst gründerteft hos de deltakende videregående skolene i Asker og Bærum.

Sandvika videregående skole

Gjennom flere år har Sandvika Storsenter samarbeidet med Sandvika Videregående, for å gi elevene praktiske oppgaver fra næringslivet og feedback på presentasjonene elvene har holdt for oss. Det er et givende og lærerikt samarbeid med ressurssterke og dyktige elever og lærere!

Sandvika Byfest

Bærum har stadig tilflytning og nye innbyggere, og det er vi glade for. Byfesten i Sandvika ønsker å skape en identitet for både “gamle” og nye bæringer gjennom å bidra til at kultur, handel og gode opplevelser går hånd i hånd i Sandvika sentrum. Dette ønsket er like sterkt hos Sandvika Storsenter, som senter og bydel i Sandvika. På Byfesten flytter vi ut med salgsboder i Claude Monets allé, og lager underholdning for store og små.

NAV Bærum

I 2012 startet samarbeidet med praksisplassprosjektet i regi av NAV. Sandvika Storsenter er arbeidsplassen for mange, med over 200 butikker og andre virksomheter.

Målet til NAV var å gi unge som hadde sluttet på skolen, en mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet. Ungdommene får praksisplasser hos butikker på Sandvika Storsenter. Noen har fått fast jobb etter prosjektet, og andre har fått erfaring og referanser som har åpnet dørene videre hos nye arbeidsgivere. Sandvika Storsenter har blitt rikere.

Vi er samtidig ydmyke for de prosjektansvarlige hos NAV Bærum sin kontinuerlige innsatsvilje- og evne for å hjelpe de unge inn i arbeidslivet.