Meny
 

Parkering

Sandvika Storsenter sitt parkeringsanlegg drives i henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer som trådte i kraft 01.01.2017.


Sandvika Storsenter har ca. 2.400 parkeringsplasser fordelt på to P-hus (gammel og ny del av senteret) og to utendørsparkeringsområder (under E18 ved Thon Hotel Oslofjord og ved rundkjøringen vis-a-vis Thon Hotel Oslofjord).

 

Maks. høyde i P-husene er 2,10 meter, bortsett fra i P5, hvor det er fri høyde.


Senterets kunder kan parkere tre timer gratis per døgn på disse plassene (i senterets åpningstid – se informasjon nedenfor). Parkering utover tre timer krever betaling i henhold til gjeldende satser. Se informasjon om parkeringssystemet ParkLink nedenfor.

 

Lademulighet:

På P5 gammel del er det etablert 8 hurtigladere og 16 Flexiladere. Ladestasjonene driftes av Grønn Kontakt og kunder kan lade via ladebrikke eller Grønn Kontakts mobilapp. Se her for mer informasjon om Grønn Kontakt og hvordan bli Grønn Kontakt ladekunde.

 

På U1 ny del finnes det 3 parkeringsplasser reservert for ladbar motorvogn som står til lading.


Det er tre timer gratis parkering per døgn også på disse plassene (i senterets åpningstid) og det må trekkes parkeringsbillett som må plasseres synlig i frontruten på kjøretøyet. Parkering utover tre timer krever betaling i henhold til gjeldende satser.

 

ParkLink:

Enda enklere parkering på Sandvika Storsenter!

 

Sandvika Storsenter bytter parkeringssystem fra Easypark til ParkLink, og det blir enda enklere å parkere bilen hos oss når du handler!

 

ParkLink kalles det nye parkeringssystemet på senteret, og det har aldri vært enklere for deg å parkere. Med ParkLink-appen kan du være trygg på at du aldri betaler for lengre parkeringstid enn det du faktisk bruker.

 

Slik gjør du det:

1. Last ned ParkLink-appen til din mobil, sett opp din profil og registrer ditt betalingskort.

2. Velg parkeringsområdet du befinner deg i i ParkLink-appen, eller tillat appen å bruke posisjonen din for å automatisk bli koblet til korrekt sone.

3. Velg ønsket parkeringstid. Juster estimert tid for å forlenge parkeringen.

4. For å avslutte parkering, trykk «stopp parkering». Kortet du har registrert i ParkLink-appen belastes det riktige skyldige beløpet.

 

Enkelt og greit!

 

Dersom du ikke bruker ParkLink-appen, kan du betale i automat før du forlater senteret. Takst blir uendret, hvor påslag er inkludert i taksten.

 

Innføring av det nye parkeringssystemet kommer 26. februar 2019.

 

vizum:

Vizum er avviklet, les mer om det her.

 

Lemon wax:

Lemon Wax finner du i U1 på det nye parkeringshuset.

 

Gjeldende parkeringstider og takster:

Gammel del:

Hverdager: 3t gratis kl. 07.45–22.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Lørdager: 3t gratis kl. 08.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Søn- og helligdager: Kr 17,-/t kl. 00.00–24.00. 

 

Ny del:

Hverdager: 3t gratis kl. 06.15–22.30. Utenom dette kr 38,-/t.
Lørdager: 3t gratis kl. 07.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Søn- og helligdager: 3t gratis kl. 08.45–19.00. Utenom dette kr 38,-/t.

 

Jongsåsveien (vis-a-vis Thon Hotel oslofjord) og under E18:

Hverdager: 3t gratis kl. 07.45–22.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Lørdager: 3h gratis kl. 08.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Søn- og helligdager: Kr 17,-/t kl. 00.00–24.00.


På alle steder er det maksimal parkeringstid på 24t og maksimal døgnpris på kr 230,-.