Meny
 

Parkering

Sandvika Storsenter har ca. 2.400 parkeringsplasser fordelt på to P-hus, ett i Brodtkorbsgate 7 og ett i Sandviksveien 182. I tillegg har senteret 2 parkeringsområder utendørs under Motorvei i Sandviksveien 176-186 og på Tilleggstomta i Konvallveien 2 vis a vis Thon Hotel.

 

Høyde  i P-husene er max 2,10 meter. P5 i Gammelt p-hus har fri høyde.


Kundeparkeringen er 3 timer gratis per døgn på disse plassene i senterets åpningstid mot synlig p-billett eller aktivering av parkering i ParkLink app'en. Dette gjelder også for ladestasjoner og handicap parkering. Se utfyllende informasjon om åpningstidene nedenfor. Parkering utover 3 timer krever betaling i henhold til gjeldende satser og gjelder samtlige p-plasser. Se informasjon om lademuligheter og billettløs parkering med app'en ParkLink under. 

 

Gjeldende parkeringstider og takster:

GAMMELT P-HUS BRODTKORBSGATE:

Hverdager: 3t gratis kl. 07.45–22.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Lørdager: 3t gratis kl. 08.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Søn- og helligdager: Kr 17,-/t kl. 00.00–24.00. 

 

NYTT P-HUS SANDVIKSVEIEN,
TILLEGGSTOMTA I konvallveien (VIS-A-VIS THON HOTEL OSLOFJORD), UNDER MOTORVEI E18:

Hverdager: 3t gratis kl. 06.15–22.30. Utenom dette kr 38,-/t.
Lørdager: 3t gratis kl. 07.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Søn- og helligdager: 3t gratis kl. 08.45–19.00. Utenom dette kr 38,-/t.


På alle steder er det maksimal parkeringstid på 24t og maksimal døgnpris på kr 230,-.

 

Sandvika Storsenter sitt parkeringsanlegg drives i henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer som trådte i kraft 01.01.2017.

 

LADEMULIGHET:

På P5 i Gammelt p-hus i Brodtkorbsgate 7 er 8 hurtigladere og 16 Flexiladere. Ladestasjonene driftes av Grønn Kontakt og våre kunder kan lade via ladebrikke eller Grønn Kontakt sin mobilapp. Se her for mer informasjon om Grønn Kontakt og hvordan bli Grønn Kontakt ladekunde.

 

I Nytt p-hus i Sandviksveien 182 er det 3 ladestasjoner for ladbar motorvogn som står til lading. Disse  er ikke tilknyttet Grønn Kontakt.

 

 

ParkLink

TimePark som drifter parkeringsanlegget på Sandvika Storsenter har nå byttet parkeringsapplikasjon til ParkLink

  

 

Slik bruker du ParkLink:

1. Last ned ParkLink-appen til din mobil, sett opp din profil og registrer ditt betalingskort.

2. Velg parkeringsområdet du befinner deg i i ParkLink-appen, eller tillat appen å bruke posisjonen din for å automatisk bli koblet til korrekt sone. 

På Sandivka Storsenter finnes det 4 parkeringssoner:

  • Sone 0430 | Sandvika Storsenter - Gammelt p-hus (Brodtkorbsgate 7)
  • Sone 0431 | Sandvika Storsenter - Nytt p-hus (Sandviksveien 182 )
  • Sone 0433 | Sandvika Storsenter - Tilleggstomta (Konvallveien 2)
  • Sone 0434 | Sandvika Storsenter - Under motorvei (Sandviksveien 176-186)

3. App'en er automatisk innstilt på 3 timer gratis parkering, slik at du kun trykker på den grønne knappen  "start parkering" for å aktivere parkering i app'en. Du kan enkelt velge mer parkeringstid i app'en, og da til gjeldende takster (se under). Du kan velge å motta sms-varsling før p-tiden går ut i app'en mot kr 1 pr. sms. 

 

4. For å avslutte parkeringen, trykk «stopp parkering». Kortet du har registrert i ParkLink-appen belastes det eventuelt riktige skyldige beløpet.

 

 

Dersom du ikke bruker ParkLink-appen, kan du betale i automat før du forlater senteret. Takst blir uendret, hvor påslag er inkludert i taksten.

 

TIDLIGERE easypark ER AVVIKLET.

Bagkrunnen for å bytte fra EasyPark til ParkLink er at ParkLink-applikasjonen er kompatibel med skiltregistreringsparkering som vil implementeres på Sandvika Storsenter på sikt.